Jesteś tutaj: Strona główna » Nasza oferta » Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

W swojej ofercie posiadamy ubezpieczenie Signal Iduna, które obejmuje zarówno wyjazdy zagraniczne, jak i krajowe. Proponujemy ubezpieczenia dla osób wyjeżdżających prywatnie lub służbowo, w grupach bądź indywidualnie.

Uczestnicy imprez turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży Prima Tour s.c. ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna S.A.

ZAGRANICA

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia KL do 10 000 EUR – zakres standart.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do 15000 PLN - 100% na wypadek śmierci. Zakres standart: uszczerbek na zdrowiu wypłacany jest na podstawie tabeli procentowej świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu z OWU Bezpieczne Podróże.
  • Koszty ratownictwa KR do 6000 EUR (podlimit KL)
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego BG 800 PLN -  od kradzieży z włamaniem i rabunku - ochroną ubezpieczeniową są objęte rzeczy zabrane zwyczajowo w podróż: ubrania, buty, kosmetyki oraz komputerowy i fotograficzny, telefony komórkowe, sprzęt audio – video (odpowiedzialność Signal Iduna na sprzęt elektroniczny jest ograniczona do wysokości 50% sumy ubezpieczenia).

KRAJ

  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW do 10000 PLN -100 % na wypadek śmierci, uszczerbek na zdrowiu określony % na podstawie tabeli norm uszczerbków na zdrowiu stosowanej przy orzekaniu o następstwach nieszczęśliwych wypadków przy pracy. W ubezpieczeniu zawarte jest również: amatorskie uprawianie sportu, uprawianie sportów zimowych, sportów wysokiego ryzyka i praca fizyczna.

Dodatkowo proponujemy Państwu w trakcie dokonywania rezerwacji rozszerzenie ubezpieczenia o następujące opcje:

  • OC/SS, czyli od odpowiedzialności cywilnej w życiu orywatnym do kwoty 30 000 Euro (w tym odpowiedzialność w zakresie szkód powstałych w związku z amatorskim upraiwaniem sportów, oraz uprwianiem sportów zimowych : OC osobowe - 15 000 EUR, OC rzeczowe - 7 500 EUR) oraz sprzęt sportowy do kwoty 3 000 PLN
  • OC/SS na terenie Polski, czyli od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym do kwoty 20 000 PLN (w tym odpowiedzialność w zakresie szkód powstałych w związku z amatorskim uprawianiem sportów, oraz uprawianiem sportów zimowych: OC- osobowe 10000 PLN, OC- rzeczowe 5000 PLN) oraz sprzęt sportowy do 1000 PLN.
  • Ubezpieczenie od Chorób Przewlekłych i Nowotowrowych
  • Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji - należy wykupić w dniu rezerwacji imprezy jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało mniej niż 30 dni, do 5 dni od rezerwacji imprezy jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało więcej niż 30 dni.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA DLA UBEZPIECZONYCH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY

Poniżej można pobrać ogólne warunki ubezpieczenia (zakres standard):

Druki:

Przy wszystkich wyjazdach zagranicznych zalecamy posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ (wydawanej bezpłatnie w oddziałach wojewódzkich NFZ).

Jesteśmy członkiem

Nasze imprezy gwarantuje

Polak za granicą

Facebook